Pomohu Vám
s kariérou...

I s osobním životem...

Chci vědět víc

"Pokud strávíte svůj čas stoupáním po žebříku úspěchů, ujistěte se, že ho máte opřený o správnou zeď."

Stephen Dovez

Osobní rozvoj

Pomohu Vám pečovat o Vaše duševní zdraví a řešit problémy každodenního života...

Profesní růst

Pomohu Vám identifikovat profesní předpoklady, talenty a potřeby jejich rozvoje s přihlédnutím k vašim možnostem pro seberealizaci a sebevzdělávání.

Mentální příprava ve sportu

Pomohu Vám najít novou motivaci, případně cestu zpět po zranění nebo vyrovnat se s neúspěchem ve Vašem sportovním životě.

Mediace

Pomohu Vám najít cestu při řešení Vašich konfliktů, které jsou součástí našeho každodenního života.

Pro firmy

Pomohu s procesním řízením nebo s diagnostikou zaměstnanců a jejich rozvojem.

Osobní rozvoj

Jakékoli dlouhodobé problémy v soukromém životě nebo v práci s sebou nesou řadu emocí jako je např. strach, vztek, úzkost, smutek a výčitky svědomí. Jsou to emoce, které by měl člověk ventilovat a včas zpracovat. Ne vždy je to vhodné nebo možné v rámci běžných sociálních či rodinných vztahů. A proto jsem tu pro Vás. Nabízím Vám osobní rozhovory, které Vám umožní danou situaci rozebrat, strukturovat a nahlédnout na ni z jiného úhlu pohledu. Společně najdeme odpovědi na otázky, které vás tíží.

Profesní růst

Během svého pracovního života se setkáváte se spoustou nových situací a s některými si možná nevíte rady. Potřebujete zlepšit sebeprezentaci, nastavit si profesní cíle nebo najít cestu jak své cíle splnit? Máte problém s motivací nebo tlakem na výkon? Chcete se důkladně připravit na pracovní pohovor, rádi byste identifikovali své talenty a našli cestu k jejich rozvoji nebo Vás čeká pracovní hodnocení, ze kterého máte obavy? Máte nějakou dalších podobnou situaci, kterou musíte řešit? Jsem připravena Vám s nimi pomoct.

Mentální příprava ve sportu


Tlak všude kolem Vás. Tlak na výkon ve škole, tlak na sportovní výkon, momentální nesoulad v osobním životě, to vše může způsobovat výkyvy výkonů či jejich snížení, vést k pocitům vnitřní nespokojenosti nebo dokonce ke zraněním! Jsem bývalou gymnastkou a krasobruslařskou, všestranně sportovně zaměřeným člověkem, profesionálním koučem a terapeutem a výkonově orientovanou osobou a proto mám hluboké pochopení pro řadu stavů a pocitů sportovkyň a sportovců. Ptáte se sami sebe co dělám špatně, co se se mnou děje, jak mám zvládnout strach po úrazu, jak se mám vyrovnat se svým aktuálním neúspěchem, chci pokračovat ve sportovní kariéře, jak mám podat maximální výkon, jak mám zlepšit svou koncentraci, jak se mám vyrovnat s koncem své sportovní kariéry? Pojďme spolu hledat a najít odpovědi.

Mediace

Mediace je příležitost k nalezení řešení konfliktů. Výhodou tohoto způsobu je naprostá dobrovolnost zúčastněných stran, které mají silnou motivaci vzniklou situaci vyřešit. Hlavním přínosem je především to, že právě zúčastněné strany plně zodpovídají za výsledek a konečnou podobu řešení. Mediátor v procesu mediace není ten, kdo hodnotí a posuzuje, ani tím, kdo uděluje rady. Svým neutrálním přístupem napomáhá zúčastněným stranám nahlédnout na problém jinak a umožňuje jim definovat jejich potřeby a těžkosti v dané situaci.

Jako mediátor budu Vaším průvodcem na cestě hledání vhodné formy komunikace a vzájemného dorozumívání. Pomohu Vám při hledání způsobů jak věci uspořádat jinak a jak dál do budoucna. Mediaci jsem pro Vás připravena udělat například v případě rodinných záležitostech jako jsou majetkové spory, vypořádání dědictví, rodinné soužití a dále při řešení sousedských vztahů nebo pracovních sporů.

Pro firmy

V rámci firemního poradenství Vám mohu nabídnout řízení organizačních změn či restrukturalizací včetně komunikace napříč firmou, personální audit, procesní audit, tvorbu a realizaci programů pro odcházející zaměstnance, přípravu a realizaci kariérních a rozvojových plánů pro manažery, stabilizační programy pro nové zaměstnance, programy 100 dní v nové roli, psychodiagnostiku. Případně mohu poradit, jak pracovat na změně firemní kulturu k lepšímu. Svěřte to vše mému týmu profíků.


 
 
 

O mně

PhDr. Milana Čížek Hrubá 

Jsem člověk, na kterého se můžete spolehnout. Svoji odbornost jsem v průběhu času rozšířila o mnohaleté zkušenosti v managementu velkých mezinárodních i českých firmách.

Více jak deset let mám svou privátní praxi, kde pomáhám lidem s kariérou pracovní či sportovní nebo s osobním rozvojem. Zaměřuji se na motivaci a talent. Zabývám se otázkami využití potenciálu a kompetencí pro rozvoj kariéry a podávání stabilního výkonu. Využívám jak koučovacích, tak i mediačních technik, které efektivně pomáhají mým klientům v posunu žádaným směrem.

Součástí mé praxe je i práce na větších projektech jako jsou např. restrukturalizace. Jako mediátor vám mohu pomoci při řešení vašich sporů a konfliktů jak v pracovní, tak i v osobní rovině. Při své práci mediátora se řídím etickým kodexem AMCR.

Vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1994 (magisterské studium), www.ff.cuni.cz
rigorózní řízení, 2008 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (PhDr.) o absolutorium – obecná psychologie, sociologie, sociální psychologie, andragogika, organizace a řízení
Mediátorský výcvik, 2012, Asociace mediátorů ČR, o.s., www.amcr.cz
Cílevědomý koučing, PhDr. Hroník, 2013 -2015
Výcvikové semináře v rámci Pražské vysoké školy psychosociálních studií, www.pvsps.cz

Při své práci mediátora se řídím etickým kodexem AMCR. Ve všech nabízených službách zaručuji zachovávat důvěrnost sdělovaných informací, respektuji profesionální tajemství a ochraňuji soukromí jedince. Jedinou výjimkou je povinnost oznámit trestný čin, o kterém se hodnověrně dozvím.

Kontakt

Zavolejte nebo mi napište.

Domluvíme spolu všechny potřebné detaily případné spolupráce. Jsem připravena přijet za Vámi nebo se sejít na neutrální půdě.

PhDr. Milana Čížek Hrubá
Tel.: +420 724 404 644
Email: milana.cizek.hruba@gmail.com

Adresa:
Byznys centrum Agathis
Opletalova 55
Praha 1

Jak se k nám dostanete:

Metro:
• Hlavní nádraží: trasa C
• Masarykovo nádraží: trasa B
• Václavské náměstí: trasa A

Tramvaj:
• zastávka Hlavní nádraží: 5, 9, 15, 26
• zastávka Masarykovo nádraží: metro + tram. 3, 6, 14, 15, 24, 26

Automobil:
snadné parkování v nejbližším okolí, přímý nájezd na magistrálu