O mně

PhDr. Milana Čížek Hrubá

Jsem člověk, na kterého se můžete spolehnout. Svoji odbornost jsem v průběhu času rozšířila o mnohaleté zkušenosti v managementu velkých mezinárodních i českých firem.

Více jak deset let mám svou privátní praxi, kde pomáhám lidem s kariérou pracovní či sportovní nebo s osobním rozvojem. Zaměřuji se na motivaci a talent. Zabývám se otázkami využití potenciálu a kompetencí pro rozvoj kariéry a podávání stabilního výkonu. Využívám jak koučovacích, tak i mediačních technik, které efektivně pomáhají mým klientům v posunu žádaným směrem.

Součástí mé praxe je i práce na větších projektech jako jsou např. restrukturalizace. Jako mediátor vám mohu pomoci při řešení vašich sporů a konfliktů jak v pracovní, tak i v osobní rovině. Při své práci mediátora se řídím etickým kodexem AMCR.

Vzdělání

  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1994 (magisterské studium), www.ff.cuni.cz
  • rigorózní řízení, 2008 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (PhDr.) o absolutorium – obecná psychologie, sociologie, sociální psychologie, andragogika, organizace a řízení
  • Mediátorský výcvik, 2012, Asociace mediátorů ČR, o.s., www.amcr.cz
  • Cílevědomý koučing, PhDr. Hroník, 2013 -2015
  • Výcvikové semináře v rámci Pražské vysoké školy psychosociálních studií, www.pvsps.cz

Při své práci mediátora se řídím etickým kodexem AMCR. Ve všech nabízených službách zaručuji zachovávat důvěrnost sdělovaných informací, respektuji profesionální tajemství a ochraňuji soukromí jedince. Jedinou výjimkou je povinnost oznámit trestný čin, o kterém se hodnověrně dozvím.

Jste připraveni začít měnit svůj život k lepšímu?

Využijte písemnou konzultaci zdarma a zjistěte, co pro vás mohu udělat. Dozvíte se vše, co vás zajímá ohledně naší případné spolupráce. Úvodní konzultace může proběhnout také emailem nebo přes aplikaci Messenger či Whatsapp, podle toho, jaký způsob komunikace vám více vyhovuje.