V souladu sama se sebou

V souladu sama se sebou

Pojďme se ještě vrátit k tématu vnitřního konfliktu. Druhým klíčovým momentem pro zvládnutí vnitřního konfliktu je naše osobní nastavení:
➡️ To, jak se do nás vepsaly výchovné metody našich rodičů a blízkých,
➡️ To, jak nás ovlivnil výchovný proces všech institucí, školou počínaje, zájmovými
kroužky konče
➡️ To, jaký vliv na nás mělo sociální prostředí, ve kterém jsme dospívali
➡️ To, jaký vliv na nás měly společenské změny, vývoj sociálního prostředí
To všechno už se stalo, není nutné se v tom nějak zvlášť a dlouho pitvat. Je dobré si to ale každopádně uvědomit, protože nám tehdy byly vepsány modely chování, modely řešení různých situací, modely soužití, modely komunikace, modely sebepojetí, atd. atd.
💡 Co se s tím dá udělat?
Je to jednoduché, stačí si zvědomit to, co se mnou rezonuje. Označit to co se mi nelíbí a vyvarovat se takových modelů chování u sebe. A ještě lépe ani netolerovat takový model ve svém okolí, přepsat nevhodné modely chování na ty, které jsou pro mne více vhodné, odpovídají mojí životní situaci a reflektují moje vnitřní potřeby.
Na tom všem se dá pracovat, co je pro to ale nutné? Chtít! Je to málo nebo moc? Jak kdy a jak pro koho, řekla bych.